You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Certifikáty a ocenenia

NOVOFRUCT SK, s.r.o vlastní nasledovné certifikáty:

1. FSSC 22000

Spoločnosť NOVOFRUCT SK, s.r.o je držiteľom certifikátu: FSSC 22000 – Food safety system certification 22000. Je to systém manažérstva bezpečnosti potravín. Schéma manažérstva bezpečnosti potravín podľa FSSC 22000 je založená na medzinárodnej norme ISO 22000, čo zaručuje vysokú medzinárodnú akceptáciu a dynamiku rozšírenia certifikácie v celosvetovom meradle. Taktiež sme držiteľmi certifikátu IFS (International food standard)

2. SK 625 ES

Firma NOVOFRUCT SK, s.r.o. získala veterinárne schvaľovacie číslo SK 625 ES pridelené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, čo znamená, že spoločnosť je schválená prevádzkareň na vývoz výrobkov do EÚ.

3. ZVÄZU OBCHODU A CESTOVNÉHO RUKU SR

V roku 2008 sme sa stali členom Zväzu obchodu a cestovného ruku SR.

4. ZLATÝ DUKÁT

Významným ocenením práce firmy je i prestížna cena Zlatý dukát, ktorú firma získala pri príležitosti konania konferencie Retail Summit 2008, ako prestížne ocenenie udeľované medzinárodným časopisom Moderní obchod za vynikajúce výkony v potravinárstve.
5. HACCP
HACCP- systém analýzy rizika a stanovených kritických kontrolných bodov. Základný nástroj na predchádzanie rizikám ohrozujúcich bezpečnosť potravín.

6. NATURALIS

NATURALIS SK, EKO poľnohospodárstvo – označuje rastlinné alebo živočíšne produkty vyprodukované v ekologickom poľnohospodárstve. Sú to BIO produkty, ktoré spĺňajú všetky predpisy zákona o EP a výnosu MP SR, podrobujú sa pravidelnej kontrole na každom stupni. Značka je kontrolovaná spoločnosťou NATURALIS SK, ktorá zároveň aj vydáva certifikáty.

7. SK-BIO-002

SK bioSK-BIO-002 – Poľnohospodárstvo EÚ/mimo EÚ – ide o označenie miesta poľnohospodárskej výroby poľnohopodárskych surovín, z ktorých sa produkt skladá.
8. Superbrands
Superbrands je najuznávanejšou nezávislou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek. Titul Superbrands je znakom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu. Pečať Superbrands získajú len značky s výnimočnou povesťou

9. Superbrands 2017

NOVOFRUCT obhájil prestížne ocenenie Business Superbrands aj v roku 2017.
Komisia expertov Brand Council, programu Slovak Superbrands udelila Našej spoločnosti cenu Slovak Business Superbrands Award 2017. Zaradili sme sa tak do skupiny elitných značiek, ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. Ocenenie Superbrands je potvrdením našej kvality a povzbudením pre zákazníkov pri ich každodenných rozhodnutiach.

Tradícia výroby dojčenskej výživy od roku 1975 je zárukou výbornej chuti a vysokej kvality už 40 rokov! Dojčenské výživy OVKO sú najpredávanejšie dojčenské výživy na Slovensku!*

Zdroj: AC NIELSEN - dáta v počte predaných kusov v SR rok 2015,  2014, r.2013, r.2012. (Predajne s potravinami, so zmiešaným tovarom a lekárne).